Samenwerking

Soms komen we er gedurende een traject achter dat de hulpverlening niet passend is bij de hulpvraag van het kind of de jongere. Het kan voorkomen dat de hulpvraag van het kind toch vraagt om een wat meer specialistische setting, of dat bijvoorbeeld een groepstraject beter passend is op dat moment. Ook dit is geen enkel probleem. Op de sociale kaart van Buro Kind & Co staan diverse instellingen en specialisten waar het kind naar doorverwezen kan worden. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met zowel kind als ouders.

 

Daarnaast is Buro Kind & Co lid van Paramedisch Centrum Laarbeek. Dit maakt het mogelijk dat er snel doorverwezen kan worden naar o.a. een kinderfysiotherapeut, een logopediste of diëtiste zodat een kind op korte termijn de hulp krijgt die het nodig heeft en wordt er voor gezorgd dat de lijnen tussen hulpverleners kort blijft. Ook werkt Buro Kind & Co nauw samen met Centrum voor Jeugd en Gezin Laarbeek, zodat het kind en zijn systeem door samenwerking zo goed mogelijk geholpen kan worden.

schermafbeelding-2016-11-29-om-16-07-26
schermafbeelding-2016-11-29-om-16-08-08