Meer over mij

Mijn naam is Pauline Schepers; pedagoog en kinder- en jeugdtherapeut.

 

Al vroeg in mijn leven wist ik dat ik met kinderen wilde gaan werken en daarom was het voor mij ook heel logisch om na het afronden van de middelbare school naar de PABO te gaan om juf te worden. Tijdens mijn PABO-opleiding trokken kinderen die wat meer individuele aandacht nodig hadden mijn aandacht, en wilde ik hen juist die extra ondersteuning bieden die zij nodig hadden. Ik was vooral geïnteresseerd in de achterliggende betekenissen van het gedrag en ik wilde het héle kind leren kennen, inclusief de omgeving waarin zij opgroeien. Vanuit deze interesse ben ik de HBO opleiding Pedagogiek gaan doen. Ik leerde over gedrag, ouders, kinderen en over alles wat hier een verband mee vormt en vond het reuze interessant. Na het behalen van mijn diploma heb ik een aantal jaren werkervaring opgedaan en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mezelf wil blijven ontwikkelen binnen mijn vakgebied. De wereld van het kind boeit me zo, dat ik me ben gaan verdiepen in een manier waarbij ik het kind op een positieve manier kan ondersteunen zodat het versterkt wordt in zijn of haar eigen kracht en hierdoor weer mogelijkheden en oplossingen gaat zien. Op die manier kan ik kinderen helpen bij het oplossen van hun eigen klein of groot probleem.

 

“Een kind is meer dan alleen zijn bovenste vier centimeter. Bekijk hem dus ook helemaal…”

 

Pauline JacobsIn mijn praktijk hebben zowel kinderen, jongeren als hun ouders de mogelijkheid hun verhaal te doen. Ik ga er van uit dat ieder verhaal uniek is en dat bij ieder verhaal een eigen, op maat gemaakte aanpak hoort. Geen twee verhalen zijn hetzelfde. Door goed naar de verhalen te luisteren en samen te ontdekken waar het probleem zich bevindt, ontstaat er voor ieder kind een plan wat past en aansluit bij zijn of haar behoeften. In mijn praktijk staat het kind en het systeem waarin het opgroeit centraal. Een kind kan in mijn ogen niet los worden gezien van zijn ouders en het gezin waarin het opgroeit. Het systeem is en blijft verantwoordelijk voor het kind en kan vergeleken worden met een draaimolen. Ik koop slechts een kaartje om even mee te mogen draaien en waarna mijn ritje voorbij is, ik uitstap en de molen weer verder draait.